Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


03/08/2023

3 серпня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності  ПрАТ «Страхові гарантії України» (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

57 499

52 468

5 031

9,59%

Власний капітал, тис. грн.

38 747

36 542

2 205

6,03%

Валові зобов’язання, тис. грн.

18 752

15 926

2 826

17,74%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

206,63%

229,45%

-22,82 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 008

45 437

1 571

3,46%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

250,68%

285,30%

-34,62 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн.

350

286

64

22,38%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

146

77

69

89,61%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

41,71%

26,92%

14,79 п.п.

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

0

0

0

0

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,00%

0,00%

0,00 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-2 165

-1 320

-845

Рентабельність продажів, %

-618,57%

-461,54%

-157,03 п.п.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-1 399

-665

-734

Рентабельність власного капіталу, %

-3,61%

-1,82%

-1,79 п.п.

      Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 30.06.2022 р. по 30.06.2023 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 6,03% і склав 38,75 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 17,74% до 18,75 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 22,82 п.п. до 206,63%. Таким чином, не дивлячись на зниження цього співвідношення, станом на початок другого півріччя 2023 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 30.06.2023 р. порівняно з 30.06.2022 р. виріс на 3,46% і склав 47,01 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 34,62 п.п. до 250,68%. Отже, станом на початок другого півріччя 2023 року ПрАТ «СГУ» мало дуже високий рівень забезпечення високоліквідними активами, обсяг яких в 2,51 раза перевищував валові зобов’язання Страховика. 

3. За перше півріччя 2023 року ПрАТ «СГУ» було зібрано на 22,38% більше валових премій ніж за перше півріччя 2022 року. Агентство зазначає, що незначні обсяги валових премій Страховика в аналізованому періоді, серед іншого, пов’язані зі спеціалізацією ПрАТ «СГУ» на страхуванні вантажів та із суттєвим скороченням перевезень вантажів, які потребують страхування, внаслідок нападу росії та запровадження в Україні воєнного стану. 

4. За підсумками першого півріччя 2023 року діяльність ПрАТ «СГУ» була збитковою: страховик отримав чистий та операційний збитки. При цьому, Агентство зазначає, що розмір отриманих збитків не є суттєвим для Страховика та не повинен вплинути на його фінансову стійкість. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2023 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перше півріччя 2023 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та зростання обсягів бізнесу Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 03.08.2023 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com