Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


03/11/2020

3 листопада 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

56 957

58 439

-1 482

-2,54%

Власний капітал, тис. грн.

38 721

38 142

579

1,52%

Валові зобов’язання, тис. грн.

18 236

20 297

-2 061

-10,15%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

212,33%

187,92%

24,41 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 766

45 966

1 800

3,92%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

261,93%

226,47%

35,46 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

3 893

12 625

-8 732

-69,16%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 609

6 397

-4 788

-74,85%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

41,33%

50,67%

-9,34 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

59

101

-42

-41,58%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,52%

0,80%

0,72 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-195

1 648

-1 843

-

Рентабельність продажів, %

-5,01%

13,05%

-18,06 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 103

3 395

-2 292

-67,51%

Рентабельність власного капіталу, %

2,85%

8,90%

-6,05 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 1,52% до 38,72 млн. грн., а його валові зобов'язання скоротились на 10,15% до 18,24 млн. грн. Зростання власного капіталу Страховика при одночасному зменшенні обсягу його зобов’язань призвело до збільшення показника покриття власним капіталом зобов’язань на 24,41 п.п. до 212,33%. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року ПрАТ «СГУ» мало дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» за період з  30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. виріс на 3,92%, що на фоні зменшення обсягу зобов’язань Страховика призвело до приросту покриття грошовими коштами його зобов'язань на 35,46 п.п. Таким чином, станом на 30.09.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СГУ» в 2,62 рази перевищував обсяг валових зобов’язань Страховика, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами.

3. Ділова активність ПрАТ «СГУ» в аналізованому періоді 2020 року знизилась порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Зокрема, за перші три квартали 2020 року Страховик зібрав 3,89 млн. грн. валових премій, що в 3,24 рази менше, ніж за три квартали 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 74,85%, а їх частка в структурі валових премій зменшилась на 9,34 п.п. до 41,33%. Обсяг страхових виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ «СГУ» за дев’ять місяців 2020 року, зменшився до 0,059 млн. грн., при цьому рівень виплат виріс до 1,52%.

4. За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2020 року розмір чистого прибутку ПрАТ «СГУ» склав 1,1 млн. грн., що на 67,51% менше ніж чистий прибуток Компанії за аналогічний період 2019 року. За цей же період 2020 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 0,195 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за три квартали 2019 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2020 р. ПрАТ «СГУ» дотримувалось встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами та наявність чистого прибутку, на фоні суттєвого скорочення обсягів валових премій.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 03.11.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com