Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


09/03/2021

9 березня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

56 289

58 811

-2 522

-4,29%

Власний капітал, тис. грн.

38 793

39 045

-252

-0,65%

Валові зобов’язання, тис. грн.

17 496

19 766

-2 270

-11,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

221,72%

197,54%

24,18 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 266

47 545

-279

-0,59%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

270,15%

240,54%

29,61 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

5 904

14 989

-9 085

-60,61%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 531

7 442

-4 911

-65,99%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

42,87%

49,65%

-6,78 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

59

115

-56

-48,70%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,00%

0,77%

0,23 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 309

1 572

-2 881

-

Рентабельність продажів, %

-22,17%

10,49%

-32,66 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

528

4 274

-3 746

-87,65%

Рентабельність власного капіталу, %

1,36%

10,95%

-9,59 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Станом на 31.12.2020 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» склав 38,79 млн. грн., зменшившись порівняно з початком року на 0,65%.  Валові зобов'язання Страховика впродовж 2020 року скоротились на 11,48% до 17,5 млн. грн. Відповідний рух показників призвів до зростання покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 24,18 п.п. до 221,72%. Таким чином, станом на початок 2021 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Станом на 31.12.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» склав 47,27 млн. грн., майже не змінившись порівняно з 31.12.2019 р. Зменшення обсягу зобов’язань на фоні практично незмінного обсягу грошових коштів Страховика призвело до зростання показника покриття грошовими коштами його зобов'язань на 29,61 п.п. Таким чином, станом на 31.12.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СГУ» в 2,7 рази перевищував обсяг валових зобов’язань Страховика, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами.

3. В 2020 році порівняно з 2019 роком рівень ділової активності ПрАТ «СГУ» знизився. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних Компанією за дванадцять місяців 2020 року склав 5,9 млн. грн., що на 60,61% менше ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 65,99%, а їх частка в структурі валових премій Страховика впала на 6,78 п.п. до 42,87%. Обсяг страхових виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ «СГУ» за 2020 рік, зменшився до 0,059 млн. грн., а рівень виплат склав 1%.

4. За підсумками діяльності впродовж 2020 року ПрАТ «СГУ» отримало чистий прибуток в розмірі 0,53 млн. грн., що на 87,65% менше ніж за 2019 рік. Проте фінансовий результат від операційної діяльності ПрАТ «СГУ» був від’ємним: за 2020 рік Страховик отримав операційний збиток в сумі 1,31 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за 2019 рік.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2020 р. ПрАТ «СГУ» дотримувалось встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

          Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за 2020 рік, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами та наявність чистого прибутку, на фоні зниження обсягів валових премій.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 09.03.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com