Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


12/05/2021

12 травня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

 Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за перший квартал 2021 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

55 747

57 235

-1 488

-2,60%

Власний капітал, тис. грн.

38 257

39 545

-1 288

-3,26%

Валові зобов’язання, тис. грн.

17 490

17 690

-200

-1,13%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

218,74%

223,54%

-4,81%

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

46 696

47 238

-542

-1,15%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

266,99%

267,03%

-0,05%

-

Валові премії, всього, тис. грн.

1 524

480

1 044

217,50%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

690

123

567

460,98%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

45,28%

25,63%

19,65%

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

0

59

-59

-100,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,00%

12,35%

-12,35%

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-979

317

-1 296

-

Рентабельність продажів, %

-64,24%

66,04%

-130,28%

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-537

476

-1 013

-

Рентабельність власного капіталу, %

-1,40%

1,20%

-2,61%

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж періоду з 31.03.2020 р. по 31.03.2021 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» зменшився на 3,26% до 38,26 млн. грн., а його валові зобов'язання скоротились на 1,13% до 17,49 млн. грн. Таким чином, станом на початок квітня 2021 року співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями Страховика становило 218,74%, що свідчило про дуже високий рівень забезпечення ПрАТ «СГУ» власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 31.03.2021 р. склав 46,70 млн. грн., що на 1,15% менше ніж на 31.03.2020 р. Практично ідентичні темпи зміни обсягів грошових коштів та зобов’язань призвели до того, що рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді також майже не змінився і станом на 31.03.2021 р. склав 266,99%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2021 року ПрАТ «СГУ» мало дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами.

3. За перший квартал 2021 року ПрАТ «СГУ» зібрало 1,52 млн. грн. валових премій, що на 1,04 млн. грн. перевищило обсяг валових премій, отриманих за перший квартал 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла в 5,6 разів, а їх частка в структурі валових премій Страховика виросла на 19,65 п.п. до 45,28%.

4. Діяльність ПрАТ «СГУ» в першому кварталі 2021 року була збитковою: чистий збиток Страховика склав 0,54 млн. грн., а збиток від операційної діяльності – 0,98 млн. грн.  Агентство зазначає, що розмір отриманого Страховиком збитку не є значним і не може суттєво вплинути на його фінансову стійкість.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.03.2021 р. ПрАТ «СГУ» дотримувалось встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

             Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перший квартал 2021 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та зростання обсягів бізнесу на фоні збиткової діяльності Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 09.03.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com