Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


13/05/2022

13 травня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

 Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за 2021 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

55 268

56 289

-1 021

-1,81%

Власний капітал, тис. грн.

36 822

38 793

-1 971

-5,08%

Валові зобов’язання, тис. грн.

18 446

17 496

950

5,43%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

199,62%

221,72%

-22,10 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 026

47 266

-240

-0,51%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

254,94%

270,15%

-15,21 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

6 997

5 904

1 093

18,51%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

3 235

2 531

704

27,82%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

46,23%

42,87%

3,36 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

76

59

17

28,81%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,09%

1,00%

0,09 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 319

-1 309

-2 010

-

Рентабельність продажів, %

-47,43%

-22,17%

-25,26 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-2 085

528

-2 613

-

Рентабельність власного капіталу, %

-5,66%

1,36%

-7,02 п.п.

-

Джерело: дані Компанії (неаудійована звітність), розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал ПрАТ «СГУ» впродовж 2021 року зменшився на 5,08% і склав 36,82 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 5,43% до 18,45 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями в аналізованому періоді на 22,10 п.п. до 199,62%. Отже, не дивлячись на зниження відповідного показника, станом на початок 2022 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

 2. Станом на 31.12.2021 р. порівняно з 31.12.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» практично не змінився і склав 47,03 млн грн. Впродовж аналізованого періоду рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 15,21 п.п. до 254,94%. Такий високий рівень даного показника свідчить про те, що станом на 31.12.2021 р. ПрАТ «СГУ» мало дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами.

 3. Обсяги бізнесу Страховика в 2021 році виросли. Так, за чотири квартали 2021 року ПрАТ «СГУ» було зібрано на 18,51% більше валових премій ніж за 2020 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 27,82%, а їх частка в структурі валових премій Страховика виросла на 3,36 п.п. до 46,23%.

 4. Діяльність ПрАТ «СГУ» за підсумками 2021 року була збитковою: чистий збиток Страховика склав 2,09 млн грн, а збиток від операційної діяльності становив 3,32 млн грн.  На думку Агентства, розмір отриманого Страховиком збитку не є суттєвим і не може істотно вплинути на його фінансову стійкість.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2021 р. ПрАТ «СГУ» дотримувалось встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

        Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за 2021 рік, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та помірне зростання обсягів бізнесу Страховика, на фоні його збиткової діяльності.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 13.05.2022

 

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com