Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


20/06/2022

20 червня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за перший квартал 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

54 134

55 747

-1 613

-2,89%

Власний капітал, тис. грн.

37 024

38 257

-1 233

-3,22%

Валові зобов’язання, тис. грн.

17 110

17 490

-380

-2,17%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

216,39%

218,74%

-2,35 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

46 491

46 696

-205

-0,44%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

271,72%

266,99%

4,73 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

202

1 524

-1 322

-86,75%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

52

690

-638

-92,46%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

25,74%

45,28%

-19,54 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

0

0

0

-

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,00%

0,00%

0,00%

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-574

-979

405

-

Рентабельність продажів, %

-284,16%

-64,24%

-219,92 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-183

-537

354

-

Рентабельність власного капіталу, %

-0,49%

-1,40%

0,91 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» зменшився на 3,22% до 37,02 млн грн, а його валові зобов'язання знизились на 2,17% до 17,11 млн грн. В результаті співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями в аналізованому періоді знизилось на 2,35 п.п. до 216,39%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року ПрАТ «СГУ» характеризувалось дуже високим рівнем забезпеченості власним капіталом.

 2. Станом на 31.03.2022 р. порівняно з 31.03.2021 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» практично не змінився і склав 46,49 млн грн. Впродовж аналізованого періоду рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика показав приріст на 4,73 п.п. до 271,72%. Такий високий рівень даного показника свідчить про те, що станом на початок другого кварталу 2022 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами.

 3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоду зазнали суттєвого скорочення. Зокрема, за перший квартал 2022 року ПрАТ «СГУ» було зібрано на 86,75% менше валових премій ніж за перший квартал 2021 року. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в першому кварталі 2022 року пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу РФ та введення в Україні воєнного стану.

 4. Діяльність ПрАТ «СГУ» за підсумками першого кварталу 2022 року була збитковою, проте розмір операційного та чистого збитку зменшився порівняно з аналогічним періодом 2021 року. На думку Агентства, розмір отриманого Страховиком збитку не є суттєвим і не може істотно вплинути на його фінансову стійкість.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.03.2022 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

              Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перший квартал 2022 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу та дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами на фоні скорочення обсягів бізнесу і збиткової діяльності Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 20.06.2022 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com