Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


28/02/2020

28 лютого 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

58 811

59 142

-331

-0,56%

Власний капітал, тис. грн.

39 045

36 174

2 871

7,94%

Валові зобов’язання, тис. грн.

19 766

22 968

-3202

-13,94%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

197,54%

157,50%

40,04 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 545

46 045

1 500

3,26%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

240,54%

200,47%

40,07 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

14 989

16 099

-1 110

-6,89%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 442

6 979

463

6,63%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

49,65%

43,35%

6,30 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

115

280

-165

-58,84%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,77%

1,74%

-0,97 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 572

1 063

509

47,88%

Рентабельність продажів, %

10,49%

6,60%

3,89 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4 274

3 370

904

26,82%

Рентабельність власного капіталу, %

10,95%

9,32%

1,63 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СГУ» впродовж періоду з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. виріс на 7,94% до 39,05 млн. грн., а його валові зобов'язання скоротились на 13,94% до 19,77 млн. грн. В результаті різноспрямованого руху цих показників, рівень покриття власним капіталом зобов’язань страховика в аналізованому періоді збільшився на 40,04 п.п. до 197,54%. Таким чином, станом на 31.12.2019 р. ПрАТ «СГУ» мало дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 31.12.2019 р. становив 47,55 млн. грн., що на 3,26% більше ніж на 31.12.2018 р. Впродовж аналізованого періоду показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика показав приріст на 40,07 п.п. до 240,54%. Таким чином, станом на кінець 2019 року рівень забезпеченості ліквідними активами в ПрАТ «СГУ» був дуже високим.

3. За 12 місяців 2019 року Страховик зібрав 14,99 млн. грн. валових премій, що на 6,89% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 6,63% і за підсумками 2019 року займала 49,65% в структурі валових премій ПрАТ «СГУ». Страхові виплати та відшкодування, здійснені Страховиком за чотири квартали 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року скоротились більше ніж вдвічі до 0,12 млн. грн., що призвело до падіння рівня виплат до рівня 0,77%.

4. Діяльність ПрАТ «СГУ» за підсумками 2019 року була прибутковою. Прибуток від операційної діяльності, отриманий Страховиком за 12 місяців 2019 року, склав 1,57 млн. грн., що в 1,48 рази перевищило розмір операційного прибутку за 12 місяців 2018 року. Чистий прибуток Компанії за 2019 рік також виріс: на 26,82% до 4,27 млн. грн. Зростання показників прибутку Страховика в аналізованому періоді призвело до покращення його показників рентабельності.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за 2019 рік, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості ліквідними активами, а також зростання чистого та операційного прибутку Страховика, на фоні незначної корекції обсягів його бізнесу.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 28.02.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com