Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «УАСК «АСКА»


30/12/2020

30 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) за національною шкалою на рівні uaВВ. Страховик з рейтингом uaВВ характеризується нижче ніж достатньою фінансовою стійкістю порівняно з іншими страховиками. Рівень фінансової стійкості залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. При оновленні рейтингу на такому рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «УАСК «АСКА» за 9 місяців 2020 року  (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

678 061

654 494

23 567

3,60%

Власний капітал, тис. грн.

230 146

155 802

74 344

47,72%

Валові зобов’язання, тис. грн.

447 915

498 692

-50 777

-10,18%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

51,38%

31,24%

20,14 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

75 656

84 816

-9 160

-10,80%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

16,89%

17,01%

-0,12 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

601 144

666 977

-65 833

-9,87%

Чисті премії, всього, тис. грн.

221 819

232 606

-10 787

-4,64%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

379 324

434 371

-55 047

-12,67%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

63,10%

65,13%

-2,03 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

180 081

152 805

27 276

17,85%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

29,96%

22,91%

7,05 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

25 909

-35 611

61 520

-

Рентабельність продажів, %

4,31%

-5,34%

9,65 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

8 435

-39 530

47 965

-

Рентабельність власного капіталу, %

3,67%

-25,37%

29,04 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «УАСК «АСКА» за період 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. виріс на 47,72% до 230,15 млн. грн. Валові зобов'язання Страховика за цей же період зменшились на 10,18% до 447,92 млн. грн. Зростання власного капіталу при одночасному зменшенні обсягу зобов’язань Компанії призвело до приросту показника покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 20,14 п.п. до 51,38%. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року ПрАТ «УАСК «АСКА» була добре забезпечена власним капіталом.

2. Обсяги валових премій, зібраних ПрАТ «УАСК «АСКА» за дев’ять місяців 2020 року, склали 601,14 млн. грн., що на 9,87% менше обсягу валових премій, отриманих за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 12,67%, а їх частка в структурі валових премій зменшилась на 2,03 п.п. до 63,10%. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «УАСК «АСКА» за три квартали 2020 року, збільшились порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 17,85%,  а коефіцієнт виплат Страховика виріс на 7,05 п.п. до 29,96%.

3. Станом на 30.09.2020 року на рахунках ПрАТ «УАСК «АСКА» було розміщено грошових коштів та їх еквівалентів на 75,66 млн. грн., що на 10,80% менше, ніж станом на 30.09.2019 р. В результаті майже ідентичних темпів скорочення обсягів зобов’язань та обсягів грошових коштів Страховика рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами практично не змінився і станом на 30.09.2020 р. склав 16,89%.

4. Діяльність УАСК «АСКА» в аналізованому періоді 2020 року була прибутковою. Зокрема, за три квартали 2020 року Страховик отримав прибуток від операційної діяльності в сумі 25,91 млн. грн., та чистий прибуток в розмірі 8,44 млн. грн., порівняно з операційним та чистим збитками за підсумками дев’яти місяців 2019 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «УАСК «АСКА» звітністю, станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. Проте станом на 30.09.2020 Страховиком не було дотримано норматив платоспроможності та достатності капіталу.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «УАСК «АСКА» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відзначає: хороший рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика, зростання рівня виплат, а також прибуткову діяльність Компанії. Проте станом на 30.09.2020 р. Страховик характеризувався задовільною забезпеченістю високоліквідними активами та не дотримувався нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ПрАТ УАСК «АСКА» - 30.12.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com