Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «УАСК «АСКА»


30/09/2019

30 вересня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) за національною шкалою на рівні uaAA- (дуже високий рівень стійкості). При оновленні рейтингу на такому рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «УАСК «АСКА»  за перше півріччя 2019 року  (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

851 523

742 891

108 632

14,62%

Власний капітал, тис. грн.

179 368

193 026

-13 658

-7,08%

Валові зобов’язання, тис. грн.

672 155

549 865

122 290

22,24%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

26,69%

35,10%

-8,41 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

91 607

78 959

12 648

16,02%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

13,63%

14,36%

-0,73 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

487 236

337 469

149 767

44,38%

Чисті премії, всього, тис. грн.

170 664

155 854

14 810

9,50%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

316 572

160 497

156 075

97,24%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

64,97%

47,56%

17,41 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

91 911

196 940

-105 029

-53,33%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

18,86%

58,36%

-39,50 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-10 519

11 855

-22 374

-

Рентабельність продажів, %

-2,16%

3,51%

-5,67 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-15 963

3 898

-19 861

-

Рентабельність власного капіталу, %

-8,90%

2,02%

-10,92 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «УАСК «АСКА» за період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. виросли на 14,62% до 851,52 млрд. грн. Власний капітал Страховика за цей час знизився на 7,08%, а його валові зобов'язання збільшились на 22,24%. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань Страховика скоротилось на 8,41 п.п. і склало 26,69% станом на кінець першого півріччя 2019 року.

2. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УАСК «АСКА» за перше півріччя 2019 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 44,38% до 487,24 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 97,24% до 316,57 млн. грн., що склало 64,97% від валових премій. Висока залежність ПрАТ «УАСК «АСКА» від перестраховиків пов'язана з тим, що Компанія страхує великі промислові об'єкти. За два перші квартали 2019 року Компанія здійснила страхових виплат і відшкодувань на 91,91 млн. грн., що на 53,33% нижче, ніж за два перші квартали 2018 року. Таким чином, коефіцієнт виплат Страховика в аналізованому періоді знизився на 39,5 п.п. до 18,86%.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «УАСК «АСКА» станом на 30.06.2019 року складали 91,61 млн. грн., що на 16,02% перевищило обсяг грошових коштів на 30.06.2018 року. Більші темпи приросту зобов'язань Компанії порівняно з приростом обсягу грошових коштів та еквівалентів призвели до зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 0,73 п.п. до 13,63%. При цьому, Агентство звертає увагу, що в портфелі активів Страховика станом на 30.06.2019 р. знаходились ОВДП на суму 10,313 млн. грн., що позитивно впливало на рівень забезпеченості Компанії ліквідними активами.

Агентство також звертає увагу, що за результатами аналізу звітності УАСК «АСКА» за перше півріччя 2019 року, що була подана до Нацкомфінпослуг, регулятором було встановлено порушення станом на 30.06.2019 ПрАТ «УАСК АСКА» нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Згідно з Розпорядженням №1627 від 29.09.2019, Нацкомфінпослуг зобов’язала Страховика усунути порушення законодавства у термін до 30.09.2019, та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 15.10.2019р. За інформацією, наданою Агентству Компанією, на момент підготовки оновлення рейтингу Страховик здійснював заходи по усуненню відповідних недоліків.

4. Діяльність УАСК «АСКА» в аналізованому періоді була збитковою. Так, за перше півріччя 2019 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 10,52 млн. грн., та чистий збиток в сумі 15,96 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність, а також результати діяльності УАСК «АСКА» в першому півріччі 2019 року, Агентство відзначає: зростання обсягів бізнесу Страховика, на фоні незначного зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань, а також збиткової діяльності Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу УАСК «АСКА» - 30.09.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com