Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «УАСК «АСКА»


25/11/2019

25 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) за національною шкалою на рівні uaВВВ. Страховик з рейтингом uaBBB характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими страховиками. Рівень фінансової стійкості залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. При оновленні рейтингу на такому рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «УАСК «АСКА» за дев’ять місяців 2019 року  (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

654 494

612 180

42 314

6,91%

Власний капітал, тис. грн.

155 802

189 661

-33 859

-17,85%

Валові зобов’язання, тис. грн.

498 692

422 519

76 173

18,03%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

31,24%

44,89%

-13,65 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

84 816

47 982

36 834

76,77%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

17,01%

11,36%

5,65 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

666 977

477 007

189 970

39,83%

Чисті премії, всього, тис. грн.

232 606

227 154

5 452

2,40%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

434 371

222 113

212 258

95,56%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

65,13%

46,56%

18,57 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

152 805

243 933

-91 128

-37,36%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

22,91%

51,14%

-28,23 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-35 611

8 830

-44 441

-

Рентабельність продажів, %

-5,34%

1,85%

-7,19 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-39 530

1 267

-40 797

-

Рентабельність власного капіталу, %

-25,37%

0,67%

-26,04 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «УАСК «АСКА» за період з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. виросли на 6,91% до 654,49 млрд. грн. Власний капітал Страховика за цей час знизився на 17,85%, а його валові зобов'язання показали приріст на 18,03%. В результаті покриття власним капіталом зобов'язань Страховика скоротилось на 13,65 п.п. і станом на кінець третього кварталу 2019 року склало 31,24%.

2. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «УАСК «АСКА» за дев’ять місяців 2019 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 39,83% до 666,98 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась майже вдвічі до 434,37 млн. грн., що склало 65,13% в структурі валових премій. Висока залежність ПрАТ «УАСК «АСКА» від перестраховиків пов'язана з тим, що Компанія страхує великі промислові об'єкти. За три квартали 2019 року Компанія здійснила страхових виплат і відшкодувань на 152,81 млн. грн., що на 37,36% нижче, ніж за три квартали 2018 року. Таким чином, коефіцієнт виплат Страховика в аналізованому періоді знизився на 28,23 п.п. до 22,91%.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «УАСК «АСКА» станом на 30.09.2019 року становили 84,82 млн. грн., що на 76,77% вище, ніж роком раніше. Високі темпи приросту обсягу грошових коштів порівняно із зобов'язаннями Компанії призвели до зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 5,65 п.п. до 17,01%. При цьому, Агентство звертає увагу, що в портфелі фінансових інвестицій Страховика станом на 30.09.2019 р. знаходились ОВДП на суму 19,961 млн. грн., що позитивно впливало на рівень забезпеченості Компанії ліквідними активами.

Агентство звертає увагу, що за результатами аналізу звітності УАСК «АСКА» за перше півріччя 2019 року, що була подана до Нацкомфінпослуг, регулятором було встановлено порушення станом на 30.06.2019 ПрАТ «УАСК АСКА» нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Згідно з Розпорядженням №1627 від 29.09.2019, Нацкомфінпослуг зобов’язала Страховика усунути порушення законодавства у термін до 30.09.2019, та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін до 15.10.2019р. За інформацією, наданою Агентству Компанією, на момент підготовки оновлення рейтингу Страховик здійснював заходи по усуненню відповідних недоліків.

4. Діяльність УАСК «АСКА» в аналізованому періоді була збитковою. Зокрема, за дев’ять місяців 2019 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 35,61 млн. грн., та чистий збиток в сумі 39,53 млн. грн., порівняно з прибутком за підсумками діяльності за аналогічний період 2018 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність, а також результати діяльності УАСК «АСКА» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: зростання обсягів бізнесу Страховика, на фоні зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань, падіння рівня виплат, а також збиткової діяльності Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу УАСК «АСКА» - 25.11.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com