Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


19/11/2019

19 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-липень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 1,135-1,870 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку була нерівномірною, але починаючи з травня 2019 року Н1 показував зростаючий тренд. Станом на 01.08.2019 Н1 Банку становив 1,870 млрд. грн і з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019  норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) коливався в діапазоні 20,75-45,20% і з вагомим запасом перевищував як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н2 Банку складав 31,30%, що на 21,30 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, та було на 13,88 п.п. вище середньо-ринкового показника.

Таким чином, на думку Агентства, АТ "СІТІБАНК" протягом 2018 року та січня-липня 2019 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів, які з помітним запасом перевищують встановлені НБУ граничні показники.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2019 активи АТ "СІТІБАНК" становили 24,161 млрд. грн, а кредитний портфель складав 5,475 млрд. грн. За період з 01.01.2019 по 01.07.2019 частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 6,15 п.п.: з 28,81% до 22,66% (розрахунок на графіку 3 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів). При аналізі якості активів АТ "СІТІБАНК" Агентство звертає увагу на специфіку його операцій. Так, станом на 01.07.2019 в структурі активів Банку грошові кошти та їх еквіваленти становили 31,22%, торгові активи (повністю представлені ОВДП) складали 10,05%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки на рівні 24,88% та 10,53% відповідно. Таким чином, 76,68% активів АТ "СІТІБАНК" було сформовано за рахунок високоліквідних інструментів з мінімальним рівнем кредитного ризику.

АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить дуже низька частка неробочих кредитів або NPL в кредитному портфелі банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.07.2019 NPL Банку склав 0,68%, при тому, що середній показник NPL по банківській системі України становив 52,31%.

Таким чином, якість активів АТ "СІТІБАНК" залишається дуже високою, на що вказує істотна частка високоліквідних інструментів в структурі активів та дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н4) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в рамках 51,07-91,12%. Протягом вказаного періоду аналізу Н4 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але час від часу був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н4 Банку складав 68,30%, що було на 48,30 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення, та на 3,37 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Норматив поточної ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н5) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в межах від 92,17% до 115,01%. Протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку весь час з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення та практично на постійній основі перевищував середній показник Н5 по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н5 Банку становив 107,71%, що на 67,71 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 8,53 п.п. більше середнього показника Н5 по банківській системі України.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 98,66-116,31%. Протягом вказаного періоду Н6 Банку на постійній основі перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середній показник Н6 по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н6 Банку становив 102,80%, що на 42,80 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, і на 9,47 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник Н6.

Таким чином, АТ "СІТІБАНК" сформував та продовжував підтримувати дуже хороший запас ліквідності, на що вказують значення відповідних нормативів. Станом на початок серпня 2019 року всі три нормативи ліквідності Банку (Н4, Н5 та Н6) значно перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 988,495 млн. грн., що на 57,41% перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2018 року. При цьому Агентство нагадує, що за 2018 рік прибуток Банку склав 1,408 млрд. грн.

Головною статтею доходів Банку і надалі залишається чистий процентний дохід, обсяг якого виріс на 47,23%: з 657,974 млн. грн. за підсумками першого півріччя 2018 року до 968,718 млн. грн. за підсумками першого півріччя 2019 року. Чистий комісійний дохід АТ "СІТІБАНК" за вказаний період виріс на 73,40%: з 79,805 млн. грн. до 138,381 млн. грн.

Таким чином, в першому півріччі 2019 року АТ "СІТІБАНК" знову продемонстрував високі фінансові результати діяльності, на що вказують суттєві обсяги доходів та прибутку, які продовжує генерувати та нарощувати Банк. Це підтверджує високу ефективність та успішність стратегії управління Банком, для якого високоприбуткова діяльність вже є традиційною практикою та одним з факторів високого кредитного рейтингу.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.06.2019 загальні активи (total assets) Citigroup оцінювались в 1,988 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого півріччя 2019 року склав 9,509 млрд. доларів США. В цілому, масштаб діяльності, результати роботи, а також поточні довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби, Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Отже, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, а також сформував та продовжує підтримувати хороший запас ліквідності, на що вказують значення нормативів Н4, Н5 та Н6. За підсумками першого півріччя 2019 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 988,495 млн. грн., що на 57,41% перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2018 року. АТ "СІТІБАНК" вкотре показав здатність генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку, що підтверджує високу ефективність та успішність стратегії управління Банком. АТ "СІТІБАНК" підтримує якість активів на дуже високому рівні, свідченням чого є істотна частка високоліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі Банку.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 19.11.2019

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 19.11.2019

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com