Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


10/12/2021

10 грудня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1)  впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в діапазоні від 1,619 млрд грн до 2,071 млрд грн. В 2021 році показники Н1 Банку демонстрували різноспрямовану динаміку: після досить суттєвого зменшення, яке відбулося в травні 2021 року, в червні-серпні 2021 року було відновлене їхнє поступове зростання. Станом на 01.11.2021 в порівнянні з  04.01.2021 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) виріс на 0,04% і склав 2,070 млрд грн, що в 10,35 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в межах від 29,53% до 86,62%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 61,99%, що в 6,2 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було в 2,86 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 14,76-43,98%, та, незважаючи на нерівномірну динаміку, на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був суттєво вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 31,00%, що в 4,43 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,1 рази більше за середньо-ринковий показник. 

   Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ "СІТІБАНК" продовжував підтримувати високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, на що вказують значення відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні відмітки, а й середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2021 в порівнянні з 01.01.2021 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 23,12% (з 27,850 млрд грн до 34,290 млрд грн), обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився в 2,27 рази (з 2,502 млрд грн до 5,675 млрд грн), а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" збільшилась на 7,57 п.п. (з 8,98% до 16,55%) (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

При цьому, Агентство вкотре звертає увагу на специфіку операцій Банку, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.10.2021 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 29,57%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 12,80%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 18,27% та 22,37% відповідно. Отже, станом на початок жовтня 2021 року 83,01% активів Банку складали високоякісні ліквідні інструменти, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику.

Також Агентство підкреслює, що АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, на що вказує низька частка NPL в кредитах Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.10.2021 NPL Банку складав 0,60%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 35,11%.

   Таким чином, якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, про що свідчить висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та низький показник NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

 Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) коливався в діапазоні від 97,51% до 116,72%, та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлену регулятором граничну відмітку, а також був помітно вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 102,17%, що на 42,17 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, а також було на 12,87 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в межах від  223,31% до 275,07%, в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRвв Банку складав 225,95%, що в 2,26 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в рамках 209,45- 369,09% та в рази перевищував встановлену регулятором граничну відмітку. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку складав 272,52%, що в 2,73 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 складав 496,25%, що в 5,51 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення (яке з 01.10.2021 має бути не менше 90%).

    Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

        За підсумками 9 місяців 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 1,225 млрд грн, що на 18,45% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за 9 місяців 2020 року. 

       При цьому, ключові статті доходів АТ "СІТІБАНК" продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 3,27% (до 1,030 млрд грн), тоді як чистий комісійний дохід АТ "СІТІБАНК" виріс на 7,58% (до 195,294 млн грн). 

      Таким чином, Агентство позитивно оцінює фінансовий результат, продемонстрований Банком за підсумками 9 місяців 2021 року, а також висхідну динаміку чистого комісійного доходу в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Також Агентство вкотре підкреслює, що впродовж тривалого часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку, а також виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК". 

 

Інші фактори

      Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків. 

     АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.09.2021 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,362 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками 9 місяців 2021 року склав 18,779 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

      Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які суттєво перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжувала залишатися на дуже високому рівні, про що свідчить висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та низький рівень NPL в кредитному портфелі, який станом на початок жовтня 2021 року складав лише 0,60%. За підсумками 9 місяців 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 1,225 млрд грн, що на 18,45% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за 9 місяців 2020 року. Вагомий фінансовий результат, згенерований АТ "СІТІБАНК" в умовах триваючих карантинних обмежень, високо оцінюється Агентством. Крім того, Агентство вкотре підкреслює, що впродовж тривалого періоду часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку, а також виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК".

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) -10.12.2021

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 10.12.2021

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com