Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


10/06/2022

10 червня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-квітень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 1,619 млрд грн до 2,070 млрд грн. Станом на 02.05.2022 порівняно з 04.01.2022 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) виріс на 0,06% і склав 2,066 млрд грн, що в 10,33 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 04.01.2021 по 02.05.2022 коливався в діапазоні від 28,32% до 86,62%, демонструючи низхідний тренд. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2022 Н2 Банку складав 28,49%, що в 2,85 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором для даного нормативу в розмірі 10%.

 Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року коливався в межах 14,16-43,98% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був суттєво вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2022 Н3 Банку складав 14,24%, що в 2,03 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%.

 Крім того, Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2021 році оцінки стійкості банків, які засвідчили, що АТ "СІТІБАНК" має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

 Таким чином, станом на початок травня 2022 року АТ "СІТІБАНК" був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, що підтверджують показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.01.2022 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 20,95% (з 27,850 млрд грн до 33,685 млрд грн), обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився в 3,1 рази (з 2,502 млрд грн до 7,748 млрд грн), а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" збільшилась на 14,02 п.п. (з 8,98% до 23,00%) (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

Агентство вкотре звертає увагу на специфіку операцій Банку, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.01.2022 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 17,64%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 4,46%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 31,79% та 22,67% відповідно. Таким чином, станом на початок січня 2022 року 76,56% активів Банку складали високоякісні ліквідні інструменти, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику.

Крім того, Агентство підкреслює, що АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить низька частка NPL в кредитах Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Так, станом на 01.04.2022 NPL Банку складав 0,25%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 27,93%.

Отже, якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, на що вказує висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та низький показник NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 97,51% до 110,04%, та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене регулятором граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України.

Водночас Агентство зазначає, що з 1 квітня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. Відповідне рішення затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2022 складав 354,84%, що в 3,94 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення (яке з 01.10.2021 має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.01.2021 по 01.05.2022 коливався в діапазоні 177,78- 274,35%, переважно в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.05.2022 LCRвв Банку складав 274,35%, що в 2,74 рази перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.01.2021 по 01.05.2022 коливався в межах 197,33- 369,09% та переважно в рази перевищував встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.05.2022 LCRів Банку складав 273,85%, що в 2,74 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Отже, на думку Агентства, станом на початок травня 2022 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

       За підсумками 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 1,758 млрд грн, що на 32,35% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 2020 року.

       Ключові статті доходів АТ "СІТІБАНК" також продемонстрували позитивну динаміку. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 15,19% (до 1,544 млрд грн), а чистий комісійний дохід АТ "СІТІБАНК" збільшився на 10,92% (до 270,587 млн грн).

     Агентство високо оцінює фінансовий результат, згенерований Банком за підсумками 2021 року, а також висхідну динаміку ключових статей його доходів, продемонстровану в порівнянні з підсумками 2020 року. Також Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що впродовж тривалого періоду часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку та виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК". 

 

Інші фактори

     Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та станом на 17.05.2022 не мав податкового боргу.

      АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.12.2021 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,291 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками 2021 року склав 21,952 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

     Таким чином, станом на початок травня 2022 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжувала залишатися на дуже високому рівні, на що вказує висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі, який станом на початок квітня 2022 року складав лише 0,25%. За підсумками 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 1,758 млрд грн, що на 32,35% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 2020 року. Агентство високо оцінює як фінансовий результат АТ "СІТІБАНК", так і висхідну динаміку ключових статей його доходів, продемонстровану за підсумками 2021 року в порівнянні з підсумками 2020 року (чистий процентний дохід Банку виріс на 15,19%, а чистий комісійний дохід АТ "СІТІБАНК" збільшився на 10,92%). Також Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що впродовж тривалого періоду часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку та виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК".

      Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) -10.06.2022

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 10.06.2022

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com