Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


10/01/2024

10 січня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-листопад 2023 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 2,061 млрд грн до 2,067 млрд грн. Станом на 01.12.2023 порівняно з 02.01.2023 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) зменшився на 0,17% і склав 2,061 млрд грн, що в 10,31 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні від 28,12% до 42,11%. Впродовж періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2023 Н2 Банку складав 39,51%, що в 3,95 раза перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором для даного нормативу в розмірі 10%, а також було на 14,10 п.п. вищим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах 14,06%-21,05% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.12.2023 Н3 Банку складав 19,75%, що в 2,82 раза перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%, а також було на 5,08 п.п. вищим за середньо-ринковий показник. 

     Таким чином, станом на початок грудня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. При цьому, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж аналізованого періоду не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.10.2023 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 33,04% (до 68,410 млрд грн), обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшився на 51,05% (до 3,380 млрд грн), а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" зменшилась на 8,49 п.п. (до 4,94%) (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

Агентство звертає увагу на специфіку операцій Банку, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Зокрема, станом на 01.10.2023 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 24,64%, а депозитні сертифікати НБУ, інвестиції в ОВДП та в боргові цінні папери Уряду США займали частки в розмірі 57,79%, 10,16% та 1,05% відповідно. Таким чином, станом на 01.10.2023 року 94,79% активів Банку були представлені високоякісними ліквідними інструментами, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику.

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.10.2023 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "СІТІБАНК", які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам), знизилась з на 21,97 п.п. до 1,13%. Отже, станом на 01.10.2023 частка NPL Банку була в 33,38 раза меншою, ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який становив 37,87%.

   Таким чином, АТ "СІТІБАНК" в аналізованому періоді підтримував дуже високу якість активів, про що свідчить дуже висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні від 280,32% до 1114,99%. Станом на 01.12.2023 NSFR Банку становив 1114,99%, що в 11,15 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в діапазоні 177,78%-497,21%, за даними показників на кінець кожного місяця, переважно в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRвв Банку складав 388,03%, що в 3,88 раза перевищувало нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в межах 175,49%- 567,37%, за даними показників на кінець кожного місяця, істотно перевищуючи встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.12.2023 LCRів Банку складав 250,80%, що в 2,51 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

    Отже, на думку Агентства, станом на початок грудня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку.

 

Дохідність операцій

      За підсумками дев’яти місяців 2023 року прибуток АТ "СІТІБАНК" виріс до 4,227 млрд грн, що в 2,81 раза перевищило прибуток Банку за дев’ять місяців 2022 року. Зростанню прибутку Банку в аналізованому періоді сприяли високі темпи приросту ключових статей його доходів, а також наявність чистого прибутку від відновлення резерву під очікувані кредитні збитки, в той час як за підсумками дев’яти місяців 2022 року збитки від збільшення резерву склали 769,527 млн грн. Чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року збільшився в 2,19 раза до 5,398 млрд грн, а чистий комісійний дохід виріс на 15,31% до 162,083 млн грн. 

 Агентство позитивно оцінює істотне зростання та вагомі обсяги чистого процентного доходу АТ "СІТІБАНК" за підсумками дев’яти місяців 2023 року, а також значні обсяги отриманого Банком прибутку. Агентство звертає увагу, що впродовж тривалого періоду часу (окрім першого кварталу 2022 року) Банк традиційно показував значні обсяги прибутку та високі показники співвідношення між квартальним прибутком та власним капіталом.

 

Інші фактори

 

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.09.2023 загальні активи (total assets) Citigroup склали 2,368 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками дев’яти місяців 2023 року склав 11,067 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок грудня 2023 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним): норматив Н1 Банку в 10,31 раза перевищив нормативне значення, а нормативи Н2 та Н3 Банку були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ "СІТІБАНК" підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Активи АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2023 характеризувались високою якістю, на що вказує дуже висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку (94,79%) та дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку на рівні 1,13%, що в 33,38 раза менше, ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який станом на 01.10.2023 становив 37,87%. Прибуток АТ "СІТІБАНК" за дев’ять місяців 2023 року виріс порівняно з показником за дев’ять місяців 2022 року в 2,81 раза до 4,227 млрд грн, чистий процентний дохід Банку збільшився в 2,19 раза до 5,398 млрд грн, а чистий комісійний дохід виріс на 15,31% до 162,083 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги та високі темпи приросту прибутку та чистого процентного доходу Банку в умовах триваючої війни з росією. Також Агентство акцентує увагу на безпрецедентно високому рівні зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" від міжнародної фінансової групи Citigroup. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 10.01.2024

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 10.01.2024

 

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com