Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


17/06/2020

17 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-квітень 2020 року. 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 1,135 млрд. грн. до 1,870 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Починаючи з травня 2019 року Н1 Банку рухався по висхідному тренду, а починаючи з 11.07.2019 його динаміка стала демонструвати відносно стабільний характер. Станом на 04.05.2020 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) складав 1,850 млрд. грн., що в 9,3 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в діапазоні від 22,19% до 58,05%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, Н2 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) складав 46,63%, що на 36,63 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в межах від 11,10% до 29,02%. Впродовж вказаного періоду аналізу Н3 Банку з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, і переважно на постійній основі був значно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку складав 23,32%, що на 16,32 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Також Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR), якими було підтверджено, що АТ "СІТІБАНК" має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 26,45% (з 24,833 млрд. грн. до 31,401 млрд. грн.), а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 23,28% (з 7,155 млрд. грн. до 5,489 млрд. грн.). За вказаний період частка кредитного портфеля в активах Банку скоротилась на 11,33 п.п.: з 28,81% до 17,48% (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів). Аналізуючи якість активів АТ "СІТІБАНК", Агентство звертає увагу на специфіку його операцій, переважна більшість яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.01.2020 в структурі активів Банку частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 24,55%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 6,31%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 40,83% та 10,41% відповідно. Таким чином, 82,1% активів АТ "СІТІБАНК" було сформовано за рахунок високоякісних ліквідних інструментів, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

Водночас АТ "СІТІБАНК" стабільно підтримує якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.04.2020 NPL Банку складав 1,01%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 50,51%.

Таким чином, якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, про що свідчить велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні 98,66-116,10% та демонстрував висхідний тренд, а його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, і були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 116,10%, що на 56,10 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.02.2019 по 01.05.2020 коливався в межах від 249,88% до 319,56%, в рази перевищуючи встановлені НБУ нормативні значення. Станом на 01.05.2020 LCRвв АТ "СІТІБАНК" складав 264,31%, що в 2,6 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.02.2019 по 01.05.2020 коливався в діапазоні 198,60- 307,03%, і, так само, як LCRвв, в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2020 LCRів Банку складав 284,52%, що в 2,8 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Агентство нагадує, що високі значення коефіцієнтів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку великого запасу ліквідності для покриття відпливу коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток у розмірі 2,212 млрд. грн., що на 57,08% перевищило прибуток Банку за 2018 рік, обсяг якого складав 1,408 млрд. грн.

Ключовим фактором зростання прибутку Банку став вагомий приріст основних статей його доходів. Так, за підсумками 2019 року порівняно з 2018 роком чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" виріс на 28,61% і досяг відмітки в 1,922 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 82,01% до 310,280 млн. грн.

Таким чином, за підсумками 2019 року АТ "СІТІБАНК" згенерував рекордно великий обсяг прибутку, що стало результатом систематичного нарощування ключових статей його доходів, та є підтвердженням успішності діючої бізнес-стратегії Банку. При цьому Агентство вкотре підкреслює, що високоприбуткова діяльність вже є традиційною практикою для АТ "СІТІБАНК", а також виступає одним із ключових факторів високого кредитного рейтингу Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.12.2019 загальні активи (total assets) Citigroup складали 1,951 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками 2019 року сягнув 19,401 млрд. доларів США. Загалом, масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (основним та регулятивним) та ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку. АТ "СІТІБАНК" вкотре показав здатність генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку, що вчергове підтвердило успішність діючої бізнес-стратегії Банку. Прибуток АТ "СІТІБАНК" за підсумками 2020 року сягнув 2,212 млрд. грн., що на 57,08% перевищило прибуток Банку за 2018 рік. Якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, свідченням чого є велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 17.06.2020

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 17.06.2020

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com