Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


21/10/2020

21 жовтня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 1,135 млрд. грн. до 1,870 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку була нерівномірною, при цьому з  травня 2019 року його показники рухалися по висхідній траєкторії, а починаючи з 11.07.2019 вони демонстрували несуттєві коливання. Станом на 03.08.2020 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) складав 1,849 млрд. грн., що в 9,2 разів перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні 22,19-58,05% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому Н2 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 39,76%, що на 29,76 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 11,10% до 29,02%. Динаміка Н3 Банку була нерівномірною, при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, і переважно були істотно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 19,88%, що на 12,88 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ "СІТІБАНК" підтримував високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 активи АТ "СІТІБАНК" зменшились на 7,66% до 28,995 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 64,70% до 1,938 млрд. грн., а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" знизилась на 10,80 п.п. до 6,68% (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів). При цьому, аналізуючи якість активів Банку, Агентство вкотре акцентує увагу на специфіці операцій АТ "СІТІБАНК", переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.07.2020 в структурі активів Банку частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 39,02%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 6,88%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 28,99% та 17,79% відповідно. Таким чином, 92,68% активів АТ "СІТІБАНК" були сформовані з високоякісних ліквідних інструментів, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

Водночас якість кредитного портфеля АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, про що свідчить низька частка NPL в кредитному портфелі Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.07.2020 NPL Банку складав всього 1,59%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 50,21%.

Таким чином, АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість активів на дуже високому рівні, що демонструє істотна частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та дуже низький показник NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в рамках 98,66-116,72% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому показники Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" складав 111,95%, що на 51,95 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.02.2019 по 01.08.2020 коливався в межах 249,88-319,56% та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 259,06%, що в 2,6 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.02.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні  198,60-307,03% і в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 222,48%, що в 2,2 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). При цьому Агентство вкотре нагадує, що високі значення коефіцієнтів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 673,185 млн. грн., що на 31,90% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року.

На динаміку прибутку Банку вплинуло зменшення обсягу ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" зменшився на 19,61% (з 968,718 млн. грн. до 778,769 млн. грн.), а чистий комісійний дохід Банку скоротився на 8,77% (з 138,381 млн. грн. до 126,250 млн. грн.).

Таким чином, не зважаючи на зменшення обсягів доходів та прибутку, фінансовий результат АТ "СІТІБАНК"  високо оцінюється Агентством з огляду на поточну макроекономічну ситуацію, обумовлену значним впливом запроваджених карантинних заходів. При цьому, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що високоприбуткова діяльність вже є традиційною практикою для АТ "СІТІБАНК", а також виступає одним з ключових факторів високого кредитного рейтингу Банку. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.06.2020 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,233 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого півріччя 2020 року склав 3,838 млрд. доларів США. Загалом, масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. В непростих макроекономічних умовах діяльності АТ "СІТІБАНК" продовжив генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку (обсяг якого за підсумками першого півріччя 2020 року склав 673,185 млн. грн.), що вкотре підтвердило ефективність діючої бізнес-стратегії Банку. Якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, що демонструє велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 21.10.2020

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 21.10.2020

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com