Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


15/07/2021

15 липня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1)  впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в діапазоні 1,619-2,071 млрд грн. Не дивлячись на те, що в травні 2021 року відбулось досить суттєве зменшення обсягу регулятивного капіталу Банку, станом на 01.06.2021 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" становив 1,640 млрд грн, що в 8,2 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.06.2021 коливався в межах від 29,53% до 86,62%. Н2 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н2 Банку складав 63,85%, що в 6,39 рази перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,82 рази більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в рамках від 14,76% до 43,31%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, показники Н3 Банку на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були істотно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н3 Банку складав 40,30%, що в 5,76 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було в 2,40 рази більше за середньо-ринковий показник.

    Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ "СІТІБАНК" підтримував високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать  показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні рівні, а й середні значення даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ "СІТІБАНК" зменшились на 1,02% і склали 27,565 млрд грн, обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 78,23% до 544,796 млн грн, а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" знизилась на 7,00 п.п. до 1,98% (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

При цьому, аналізуючи якість активів Банку, Агентство вкотре акцентує увагу на специфіці його операцій, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Зокрема, станом на 01.04.2021 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 32,46%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 14,91%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 25,41% та 24,69% відповідно. Отже, станом на початок квітня 2021 року 97,47% активів Банку складали високоякісні ліквідні інструменти, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

Також Агентство зазначає, що АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на високому рівні, про що свідчить низька частка NPL в кредитах Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.05.2021 NPL Банку складав 1,60%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 41,57%.

     Таким чином, якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, про що свідчить велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та низький показник NPL в кредитному портфелі Банку (який станом на початок травня 2021 року був у 25,98 рази меншим за середньо-ринкове значення).

 

Ліквідність

 Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) коливався в діапазоні від 104,10% до 116,72%. При цьому, показники Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 104,49%, що на 44,49 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, а також було на 13,96 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в межах від 223,40% до 275,07%, в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRвв Банку складав 237,45%, що в 2,37 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в рамках 209,45-369,09% та в рази перевищував встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.06.2021 LCRів Банку складав 255,90%, що в 2,56 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2021 складав 840,46%, що в 10,51 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Агентство нагадує, що даний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок червня 2021 року АТ "СІТІБАНК" продовжував підтримувати дуже великий запас за нормативами ліквідності (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

      За підсумками першого кварталу 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 376,840 млн грн, що на 8,44% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

      Зменшення прибутку Банку стало результатом зменшення обсягу ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" зменшився на 45,80% (з 501,815 млн грн до 271,988 млн грн), а чистий комісійний дохід Банку скоротився на 3,18% (з 63,568 млн грн до 61,545 млн грн).

 Здатність АТ "СІТІБАНК" в умовах триваючих карантинних обмежень генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку позитивно оцінюється Агентством. При цьому, зменшення прибутку Банку відповідає загальній тенденції в банківській системі України та є наслідком сповільнення ділової активності в країні. Також Агентство вкотре підкреслює той факт, що впродовж тривалого часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку, а також виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК". 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.03.2021 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,314 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого кварталу 2021 року склав 7,942 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та продовжував підтримувати значний запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку. Якість активів АТ "СІТІБАНК" залишалася на дуже високому рівні, про що свідчить велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та низький рівень NPL в кредитному портфелі (станом на початок травня 2021 року NPL Банку був у 25,98 рази меншим за середньо-ринкове значення). За підсумками першого кварталу 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 376,840 млн грн, що на 8,44% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. Агентство вкотре підкреслює, що впродовж тривалого часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для АТ "СІТІБАНК". Здатність Банку в умовах триваючих карантинних обмежень генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 15.07.2021

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 15.07.2021

Персональна сторінка Банку на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com