Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


29/09/2021

29 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2021 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-серпень 2021 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1)  коливався в межах від 1,619 млрд грн до 2,071 млрд грн, демонструючи різноспрямовану динаміку. Після досить суттєвого зменшення обсягу регулятивного капіталу Банку, яке відбулося в травні 2021 року, в червні-серпні 2021 року відбулось його поступове зростання. Станом на 01.09.2021 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) склав 2,041 млрд грн, що на 1,39% менше, ніж станом на 04.01.2021, але при цьому в 10,2 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.09.2021 коливався в діапазоні 29,53-86,62%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н2 Банку складав 55,09%, що в 5,51 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) протягом 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в рамках від 14,76% до 43,98%. Попри нерівномірну динаміку, показники Н3 Банку на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були суттєво вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н3 Банку складав 27,94%, що в 3,99 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку. 

Отже, станом на початок вересня 2021 року АТ "СІТІБАНК" продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на високому рівні, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи АТ "СІТІБАНК" зменшились на 3,42% (з 27,850 млрд грн до 26,898 млрд грн), обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку виріс на 49,59% (з 2,502 млрд грн до 3,743 млрд грн), а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" збільшилась на 4,94 п.п. (з 8,98% до 13,92%) (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

При цьому, в ході аналізу якості активів Банку, Агентство вкотре акцентує увагу на специфіці його операцій, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.07.2021 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 32,03%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 15,78%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 12,84% та 24,79% відповідно. Таким чином, станом на початок липня 2021 року 85,44% активів Банку складали високоякісні ліквідні інструменти, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

Крім того, Агентство підкреслює, що АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить низька частка NPL в кредитах Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.07.2021 NPL Банку складав 0,45%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 39,09%.

Отже, якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, на що вказує висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та низький показник NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в межах від 99,04% до 116,72%. При цьому, показники Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н6 Банку складав 100,97%, що на 40,97 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку.  

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.01.2020 по 01.09.2021 коливався в діапазоні 223,40-275,07% та в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.09.2021 LCRвв Банку складав 227,09%, що в 2,27 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.01.2020 по 01.09.2021 коливався в рамках від 209,45% до 369,09%, в рази перевищуючи встановлену регулятором граничну позначку. Станом на 01.09.2021 LCRів Банку складав 292,42%, що в 2,92 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2021 складав 488,13%, що в 6,10 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

      Таким чином, на думку Агентства, станом на початок вересня 2021 року АТ "СІТІБАНК" продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

      За підсумками першого півріччя 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 768,597 млн грн, що на 14,17% перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за перше півріччя 2020 року.

       Водночас, ключові статті доходів АТ "СІТІБАНК" продемонстрували спадну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку зменшився на 23,40% до 596,511 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ "СІТІБАНК" скоротився на 0,91% до 125,105 млн грн. При цьому, Агентство звертає увагу, що на динаміці прибутку Банку позитивно відобразився суттєвий приріст результату від операцій з фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, обсяг якого за вказаний період аналізу виріс в 4,79 рази до 112,895 млн грн. Крім того, за підсумками першого півріччя 2021 року Банк показав вагомий результат від операцій з іноземною валютою (в обсязі 164,962 млн грн) проти збитку (в обсязі 52,547 млн грн) за підсумками першого півріччя 2020 року.

          Агентство позитивно оцінює фінансовий результат, згенерований АТ "СІТІБАНК" за підсумками першого півріччя 2021 року, а також його висхідну динаміку в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що протягом тривалого часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку, а також виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК". 

 

Інші фактори

      Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

        АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.06.2021 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,328 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого півріччя 2021 року склав 14,135 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

      Таким чином, станом на початок вересня 2021 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, а також продовжував підтримувати хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Якість активів АТ "СІТІБАНК" залишалася на дуже високому рівні, на що вказує висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та низький рівень NPL в кредитному портфелі, який станом на початок липня 2021 року становив всього 0,45%. За підсумками першого півріччя 2021 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 768,597 млн грн, що на 14,17% перевищило обсяг прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. Вагомий фінансовий результат АТ "СІТІБАНК", продемонстрований в умовах триваючих карантинних обмежень, високо оцінюється Агентством. Крім того, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що впродовж тривалого часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку, а також виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК".

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com