Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


19/06/2019

19 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-квітень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах 1,135-1,727 млрд. грн. Станом на початок травня 2019 року Н1 Банку становив 1,135 млрд. грн і з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Динаміка регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н1) знайшла своє відображення у динаміці нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2). Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року Н2 Банку коливався в діапазоні 20,75-45,20% і з вагомим запасом перевищував як встановлені НБУ граничні значення, так і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Н2 Банку склав 24,27%, що перевищило встановлене НБУ граничне значення та середньо-ринковий показник на 14,27 п.п. та 8,06 п.п. відповідно.

Таким чином, на думку Агентства, АТ "СІТІБАНК" протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчить значення відповідних нормативів.

 

Структура та якість активів

Агентство звертає увагу на те, що якість активів АТ "СІТІБАНК" визначається специфікою його операцій. За період з 01.01.2019 по 01.04.2019 частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 2,05 п.п.: з 28,81% до 26,76% (розрахунок на графіку 3 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів). Станом на 01.04.2019 в структурі активів Банку грошові кошти та їх еквіваленти становили 27,18%, торгові активи (повністю представлені ОВДП) складали 5,94%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки на рівні 28,28% та 11,07% відповідно. Таким чином, 72,47% активів АТ "СІТІБАНК" було сформовано за рахунок ліквідних інструментів з мінімальним рівнем кредитного ризику.

Кредитний портфель Банку характеризується дуже високою якістю, про що свідчить низька частка неробочих кредитів або NPL (що розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.04.2019 NPL Банку склав 0,49%, при тому, що середній показник NPL по банківській системі України становив 53,34%.

Таким чином, якість активів АТ "СІТІБАНК" залишається високою, про що свідчить велика питома вага високоліквідних інструментів та дуже низький показник NPL в кредитах Банку.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н4) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні 60,56-91,12%. При цьому протягом 2018 року Н4 Банку на постійній основі перевищував середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку складав 64,67%, що було на 44,67 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення.

В період з 02.01.2018 по 02.05.2019 норматив поточної ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н5) коливався в межах від 92,17% до 115,01%. Протягом вказаного періоду аналізу Н5 Банку практично на постійній основі перевищував середній показник Н5 по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 становив Н5 Банку становив 103,12%, що на 63,12 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, а також було на 2,87 п.п. більше, ніж середній показник Н5 по банківській системі України.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні 100,65-116,31%. Протягом вказаного періоду Н6 Банку на постійній основі перевищував середній показник Н6 по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Н6 Банку становив 103,32%, що було на 43,32 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення для даного нормативу, і на 11,03 п.п. перевищувало середній показник Н6 по банківській системі.

Таким чином, АТ "СІТІБАНК" сформував та продовжує підтримувати хороший запас ліквідності. Станом на початок травня 2019 року всі три нормативи ліквідності Банку значно перевищували встановлені НБУ граничні відмітки, а Н5 та Н6 Банку ще й були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток у сумі 409,658 млн. грн., що на 41,42% перевищило прибуток Банку за підсумками першого кварталу 2018 року. Агентство нагадує, що за 2018 рік прибуток Банку склав 1,408 млрд. грн., за 2017 рік - 1,024 млрд. грн., а за 2016 рік – 1,418 млрд. грн.

Ключовою статтею доходів Банку залишається чистий процентний дохід, обсяг якого виріс на 53,16%: з 311,620 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2018 року до 477,285 млн. грн. за підсумками першого кварталу 2019 року. Чистий комісійний дохід за цей же період виріс на 82,40%: з 32,899 млн. грн. до 60,009 млн. грн.

Таким чином, в першому кварталі 2019 року АТ "СІТІБАНК" знову продемонстрував здатність генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку, що підтверджує високу ефективність та успішність стратегії управління Банком, для якого високоприбуткова діяльність вже є звичайною практикою та ключовим фактором високого кредитного рейтингу.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.03.2019 загальні активи Citigroup оцінювались в 1,958 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого кварталу 2019 року склав 4,710 млрд. доларів США. Таким чином, масштаб діяльності, результати роботи та поточні довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби, Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що загальний рівень зовнішньої підтримки в АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Отже, в першому кварталі 2019 року АТ "СІТІБАНК" знову продемонстрував здатність генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку, що підтверджує високу ефективність та успішність стратегії управління Банком. Якість активів АТ "СІТІБАНК" залишається високою, про що свідчить велика питома вага високоліквідних інструментів та дуже низький показник NPL в кредитах Банку. Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, а також сформував та продовжує підтримувати хороший запас ліквідності, на що вказують значення відповідних нормативів. 

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 19.06.2019

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 19.06.2019

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com