Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ХАРТРОН»


16/04/2020

16 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBB+ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код ЄДРПОУ 14313062). Позичальник з рейтингом uaBB+ характеризується нижче ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік.

 Таблиця. Показники АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи

543 856

576 893

-33 037

-5,73%

Основні засоби за залишковою вартістю

92 265

91 289

976

1,07%

Дебіторська заборгованість

63 771

83 772

-20 001

-23,88%

Кредиторська заборгованість

112 320

138 089

-25 769

-18,66%

Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

56,78%

60,67%

-3,89 п.п.

 

Власний капітал

365 256

360 470

4 786

1,33%

Зобов’язання

178 600

216 423

-37 823

-17,48%

Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями

204,51%

166,56%

37,95 п.п.

-

Довгострокові кредити банків

-

-

-

-

Короткострокові кредити банків

7 700

11 200

-3 500

-31,25%

Чистий дохід від реалізації продукції

182 565

364 482

-181 917

-49,91%

Чистий фінансовий результат

10 697

28 074

-17 377

-61,90%

Чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії

10 028

26 186

-16 158

-61,70%

Рентабельність власного капіталу

2,95%

7,90%

-4,95 п.п.

 

Рентабельність продажів (за фінансовими результатами від операційної діяльності)

0,23%

9,26%

-9,03 п.п.

-

EBIT

428

33 753

-33 325

-98,73%

EBITDA

13 483

48 712

-35 229

-72,32%

Співвідношення між EBITDA і зобов’язаннями

7,55%

22,51%

-14,96 п.п.

-

Джерело: дані АТ «ХАРТРОН», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.12.2018 року по 31.12.2019 року активи АТ «ХАРТРОН» знизились на 5,73% до 543,86 млн. грн., а вартість основних засобів Компанії виросла на 1,07%. Таке зменшення вартості активів пов’язане зі зміною переліку підприємств, які входять до консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН», у 2019 році порівняно з 2018 роком. Власний капітал Компанії в аналізованому періоді виріс на 1,33%, а її зобов'язання зменшились на 17,48%. Зростання власного капіталу на фоні скорочення обсягу зобов’язань  АТ «ХАРТРОН» призвело до зростання співвідношення мж даними показниками на 37,95 п.п. до 204,51%. Таким чином, станом на 31.12.2019 р. Компанія мала дуже високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом.

2. Обсяги дебіторської заборгованості АТ «ХАРТРОН» впродовж 2019 року скоротились на 23,88% до 63,77 млн. грн., а кредиторської – знизились на 18,66% до 112,32 млн. грн. Більші темпи падіння обсягів дебіторської заборгованості порівняно з кредиторською, призвели до зменшення співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю в аналізованому періоді на 3,89 п.п. до 56,78%. Одночасне скорочення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості, свідчить про покращення платіжної дисципліни в АТ «ХАРТРОН».

3. Ділова активність Компанії в аналізованому періоді знизилась, що також пов’язане зі зміною переліку підприємств, які входять до консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції, отриманий АТ «ХАРТРОН» за 12 місяців 2019 року, скоротився порівняно з 2018 роком на 49,91% і склав 182,57 млн. грн.

4. Обсяги чистого прибутку, отриманого Компанією за підсумками роботи в 2019 році також зменшились. Так, загальний консолідований прибуток АТ «ХАРТРОН» за 12 місяців 2019 року склав 10,697 млн. грн., що на 61,9% менше ніж за 2018 рік. Чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії, за 2019 рік склав 10,03 млн. грн., що на 61,7% менше ніж за 2018 рік. Аналіз консолідованої фінансової звітності Компанії показав, що показники EBIT і EBITDA також суттєво скоротились, як і співвідношення між EBITDA та зобов'язаннями АТ «ХАРТРОН», яке станом на кінець 2019 року склало 7,55%, що на 14,96 п.п. менше ніж було зафіксоване на кінець 2018 року.

Таким чином, проаналізувавши консолідовану звітність АТ «ХАРТРОН» за 2019 рік, а також особливу і регулярну інформацію емітента, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань Компанії, зменшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості, а також прибуткову діяльність Компанії.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «ХАРТРОН» (укр.) — 16.04.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com