Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ХАРТРОН»


16/10/2020

16 жовтня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBB+ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код ЄДРПОУ 14313062). Позичальник з рейтингом uaBB+ характеризується нижче ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2020 року.

 Таблиця. Показники АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи

493 780

495 222

-1 442

-0,29%

Основні засоби за залишковою вартістю

42 848

44 150

-1 302

-2,95%

Дебіторська заборгованість

33 347

57 003

-23 656

-41,50%

Кредиторська заборгованість

122 942

97 864

25 078

25,63%

Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

27,12%

58,25%

-31,13 п.п.

Власний капітал

307 834

312 225

-4 391

-1,41%

Зобов’язання

185 946

182 997

2 949

1,61%

Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями

165,55%

170,62%

-5,07 п.п.

-

Довгострокові кредити банків

-

-

-

-

Короткострокові кредити банків

6 500

4 520

1 980

43,81%

Чистий дохід від реалізації продукції

39 095

88 307

-49 212

-55,73%

Чистий фінансовий результат

4 271

5 596

-1 325

-23,68%

Чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії

3 027

5 040

-2 013

-39,94%

Рентабельність власного капіталу

1,27%

1,73%

-0,46 п.п.

Рентабельність продажів (за фінансовими результатами від операційної діяльності)

19,01%

7,92%

11,09 п.п.

EBIT

7 432

6 990

442

6,32%

EBITDA

12 615

13 088

-473

-3,61%

Співвідношення між EBITDA і зобов’язаннями

6,78%

7,15%

-0,37 п.п.

Джерело: дані АТ «ХАРТРОН», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2019 року по 30.06.2020 року вартість основних засобів АТ «ХАРТРОН» знизилась на 2,95%, а вартість активів зменшилась на 0,29% до 49378 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період зменшився на 1,41%, а її зобов'язання показали приріст на 1,61%. В результаті, співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями АТ «ХАРТРОН» знизилось на 5,07 п.п. і склало 165,55%. Таким чином, станом на 30.06.2020 р. Компанія характеризувалась дуже високим рівнем покриття зобов’язань власним капіталом.

2. Обсяги дебіторської заборгованості АТ «ХАРТРОН» за період з 30.06.2019 по 30.06.2020 року скоротились на 41,50% до 33,35 млн. грн., натомість кредиторська заборгованість Компанії виросла на 25,63% до 122,94 млн. грн. Падіння обсягів дебіторської заборгованості при одночасному зростанні кредиторської призвели до зменшення співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю в аналізованому періоді на 31,13 п.п. до 27,12%.

3. Зниження ділової активності в країні на фоні карантинних обмежень в першому півріччі 2020 року вплинуло і на обсяги реалізації продукції АТ «ХАРТРОН. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції, отриманий АТ «ХАРТРОН» за перші два квартали 2020 року, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 55,73% до 39,095 млн. грн.

4. За підсумками діяльності впродовж першого півріччя 2020 року загальний консолідований прибуток (чистий фінансовий результат) АТ «ХАРТРОН» склав 4,27 млн. грн., що на 23,68% менше ніж за перше півріччя 2019 року. В свою чергу, чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії, за аналізований період зменшився на 39,94% і за підсумками першого півріччя 2020 року склав 3,03 млн. грн. Аналіз консолідованої фінансової звітності Компанії показав, що показник EBIT виріс на 6,32%, EBITDA зменшився на 3,61%. При цьому, співвідношення між EBITDA та зобов'язаннями АТ «ХАРТРОН» знизилось несуттєво і станом на кінець першого півріччя 2020 року склало 6,78%. Не дивлячись не певне зниження фінансових результатів АТ «ХАРТРОН», Агентство позитивно оцінює його прибуткову діяльність в поточних макроекономічних умовах.

Таким чином, проаналізувавши консолідовану звітність АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2020 року, а також особливу і регулярну інформацію емітента, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань та прибуткову діяльність Компанії, на фоні зниження обсягів реалізації продукції.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «ХАРТРОН» (укр.) — 16.10.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com