Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ХАРТРОН»


16/04/2021

16 квітня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBB+ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код ЄДРПОУ 14313062). Позичальник з рейтингом uaBB+ характеризується нижче ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік.

 Таблиця. Показники АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи

498 765

543 806

-45 041

-8,28%

Основні засоби за залишковою вартістю

87 709

92 265

-4 556

-4,94%

Дебіторська заборгованість

44 365

63 721

-19 356

-30,38%

Кредиторська заборгованість

93 652

112 336

-18 684

-16,63%

Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

47,37%

56,72%

-9,35 п.п.

Власний капітал

343 133

365 106

-21 973

-6,02%

Зобов’язання

155 632

178 700

-23 068

-12,91%

Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями

220,48%

204,31%

16,17 п.п.

Довгострокові кредити банків

-

-

-

-

Короткострокові кредити банків

5 500

7 700

-2 200

-28,57%

Чистий дохід від реалізації продукції

152 325

182 565

-30 240

-16,56%

Чистий фінансовий результат

10 438

10 697

-259

-2,42%

Чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії

9 240

10 028

-788

-7,86%

Рентабельність власного капіталу

2,948%

2,949%

-0,001 п.п.

Рентабельність продажів (за фінансовими результатами від операційної діяльності)

1,22%

0,23%

0,99 п.п.

EBIT

1 853

428

1 425

332,94%

EBITDA

12 778

13 483

-705

-5,23%

Співвідношення між EBITDA і зобов’язаннями

8,21%

7,55%

0,66 п.п.

     Джерело: дані АТ «ХАРТРОН», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж 2020 року основні балансові показники АТ «ХАРТРОН» зазнали зменшення. Зокрема, вартість основних засобів Компанії знизилась на 4,94%, а вартість активів скоротилась на 8,28% і склала 498,77 млн. грн. Власний капітал АТ «ХАРТРОН» за аналізований період зменшився на 6,02% до 343,13, а його зобов'язання знизились на 12,91% до 155,63 млн. грн. Таким чином, співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями АТ «ХАРТРОН» виросло на 16,17 п.п. і станом на 31.12.2020 р. склало 220,48%, що свідчить про дуже високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на кінець 2020 року в структурі власного капіталу АТ «ХАРТРОН» 36,74% займав нерозподілений прибуток, частка якого з початку року виросла на 3,48 п.п.

2. За період з 31.12.2019 по 31.12.2020 обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості АТ «ХАРТРОН» скоротились на 30,38% та на 16,63% відповідно. При цьому, співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю в аналізованому періоді зменшилось на 9,35 п.п. до 47,37%.

3. Погіршення макроекономічної ситуації в країні в 2020 році на фоні обмежень, викликаних пандемією коронавірусу, негативно відобразилось і на обсягах реалізації продукції АТ «ХАРТРОН. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за 2020 рік склав 152,33 млн. грн., що було на 16,56% менше ніж за 2019 рік.

4. Діяльність АТ «ХАРТРОН» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, консолідований прибуток (чистий фінансовий результат) АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік склав 10,44 млн. грн., що лише на 2,42% менше за консолідований прибуток Компанії за 2019 рік. При цьому, чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії, за 2020 рік порівняно з 2019 роком зменшився на 7,86% до 9,24 млн. грн. Аналіз консолідованої фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» показав, що показник EBIT Компанії виріс в 4,33 рази, а EBITDA зменшився на 5,23%. Співвідношення між EBITDA та зобов'язаннями АТ «ХАРТРОН» станом на кінець 2020 року склало 8,21%, що на 0,66 п.п. вище ніж на початок року. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність АТ «ХАРТРОН» в поточних макроекономічних умовах.

Таким чином, проаналізувавши консолідовану звітність АТ «ХАРТРОН» за 2020 рік, а також особливу і регулярну інформацію емітента, Агентство відзначає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань та прибуткову діяльність Компанії.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «ХАРТРОН» (укр.) — 16.04.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com