Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ХАРТРОН»


13/10/2021

13 жовтня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBB+ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код ЄДРПОУ 14313062). Позичальник з рейтингом uaBB+ характеризується нижче ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2021 року.

 Таблиця. Показники АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи

547 843

493 780

54 063

10,95%

Основні засоби за залишковою вартістю

36 062

42 848

-6 786

-15,84%

Дебіторська заборгованість

53 326

33 347

19 979

59,91%

Кредиторська заборгованість

133 875

122 942

10 933

8,89%

Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

39,83%

27,12%

12,71 п.п.

-

Власний капітал

358 382

307 834

50 548

16,42%

Зобов’язання

189 461

185 946

3 515

1,89%

Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями

189,16%

165,55%

23,61 п.п.

-

Довгострокові кредити банків

-

-

-

-

Короткострокові кредити банків

11 450

6 500

4 950

76,15%

Чистий дохід від реалізації продукції

57 847

39 095

18 752

47,97%

Чистий фінансовий результат

5 476

4 271

1 205

28,21%

Чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії

4 364

3 027

1 337

44,17%

Рентабельність власного капіталу

1,56%

1,27%

0,29 п.п.

-

Рентабельність продажів (за фінансовими результатами від операційної діяльності)

-1,80%

19,01%

-20,81 п.п.

-

EBIT

-1 039

7 432

-8 471

-113,98%

EBITDA

4 432

12 615

-8 183

-64,87%

Співвідношення між EBITDA і зобов’язаннями

2,34%

6,78%

-4,44 п.п.

-

      Джерело: дані АТ «ХАРТРОН», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. основні балансові показники АТ «ХАРТРОН» показали різноспрямовану динаміку. Зокрема, залишкова вартість основних засобів Компанії зменшилась на 15,84%, а вартість активів виросла на 10,95% і склала 547,84 млн грн. Власний капітал АТ «ХАРТРОН» впродовж аналізованого періоду показав приріст на 16,42% до 358,38 млн грн, а його зобов'язання збільшились на 1,89% до 189,46 млн. грн. При цьому, станом на 30.06.2021р. в структурі власного капіталу АТ «ХАРТРОН» 36,42% займав нерозподілений прибуток. Таким чином, співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями АТ «ХАРТРОН» в аналізованому періоді виросло на 23,61 п.п. і станом на кінець першого півріччя 2021 року склало 189,16%, що свідчить про дуже високий рівень покриття зобов’язань власним капіталом в Компанії. 

2. За період з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості АТ «ХАРТРОН» виросли на 59,91% та на 8,89% відповідно. При цьому, співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю в аналізованому періоді виросло на 12,71 п.п. до 39,83%. 

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу АТ «ХАРТРОН» істотно збільшились. Зокрема, чистий дохід від реалізації продукції за перше півріччя 2021 року виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 47,97% до 57,85  млн грн. 

4. Діяльність АТ «ХАРТРОН» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, консолідований прибуток (чистий фінансовий результат) АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2021 року склав 5,48 млн грн, що на 28,21% перевищило консолідований прибуток Компанії за перше півріччя 2020 року. В свою чергу, чистий прибуток, що належить власникам материнської компанії, за перші два квартали 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс на 44,17% до 4,36 млн грн. Аналіз консолідованої фінансової звітності АТ «ХАРТРОН» показав, що в аналізованому періоді показники EBIT та EBITDA Компанії зменшились. Зокрема EBIT знизився до від’ємного значення, а EBITDA зменшився на 64,87% до 4,43 млн грн. Відповідно, скоротилось і співвідношення між EBITDA та зобов'язаннями АТ «ХАРТРОН»: на 4,44 п.п. до 2,34% станом на кінець першого півріччя 2021 року. В цілому, Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність АТ «ХАРТРОН» в поточних макроекономічних умовах. 

Таким чином, проаналізувавши консолідовану звітність АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2021 року, а також особливу і регулярну інформацію емітента, Агентство відмічає: дуже високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, зростання чистого доходу від реалізації та консолідованого прибутку Компанії.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «ХАРТРОН» (укр.) — 13.10.2021
Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com