Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «ХАРТРОН»


21/10/2019

21 жовтня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaBB+ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (код ЄДРПОУ 14313062). Позичальник з рейтингом uaBB+ характеризується нижче ніж достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Показники АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2019 року (30.06.2019)

І півріччя 2018 року (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи

495 222

599 870

-104 648

-17,45%

Основні засоби за залишковою вартістю

44 150

53 193

-9 043

-17,00%

Дебіторська заборгованість

57 003

79 375

-22 372

-28,19%

Кредиторська заборгованість

82 209

161 658

-79 449

-49,15%

Співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю

69,34%

49,10%

20,24 п.п.

-

Власний капітал

312 225

287 406

24 819

8,64%

Зобов’язання

182 997

312 464

-129 467

-41,43%

Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями

170,62%

91,98%

78,64 п.п.

-

Довгострокові кредити банків

0

0

-

-

Короткострокові кредити банків

4 520

5 815

-1 295

-22,27%

Чистий дохід від реалізації продукції

88 307

115 839

-27 532

-23,77%

Чистий прибуток, контрольована та неконтрольована частки

5 596

2 985

2 611

87,47%

Чистий прибуток, контрольована частка

5 040

2 919

2 121

72,66%

Рентабельність власного капіталу

1,73%

1,07%

0,66%

-

Рентабельність продажів (за фінансовими результатами від операційної діяльності)

7,92%

3,30%

4,62 п.п.

-

EBIT

6 990

3 821

3 169

82,94%

EBITDA

13 088

10 051

3 037

30,22%

Співвідношення між EBITDA і зобов’язаннями

7,15%

3,22%

3,94 п.п.

-

Джерело: дані АТ «ХАРТРОН», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2018 року по 30.06.2019 року активи АТ «ХАРТРОН» знизились на 17,45% до 495,22 млн. грн., а вартість основних засобів Компанії зменшилась на 17,00%. Таке зменшення вартості активів пов’язане зі зміною переліку підприємств, які входять до консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН», у 2019 році порівняно з 2018 роком. Власний капітал Компанії в аналізованому періоді виріс на 8,64%, при цьому її зобов'язання скоротилися на 41,43%. В результаті співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями виросло на 78,64 п.п. і станом на 30.06.2019 р. склало 170,62%, що свідчить про дуже високу забезпеченість капіталом АТ «ХАРТРОН».

2. Заборгованість дебіторів перед АТ «ХАРТРОН» за період з 30.06.2018 року по 30.06.2019 року скоротилась на 28,19% і склала 57 млн. грн. Кредиторська заборгованість Компанії в аналізованому періоді знизилась на 49,15% до 82,21 млн. грн. В результаті більш стрімкого скорочення обсягів кредиторської заборгованості, співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованістю в аналізованому періоді виросло на 20,24 п.п. до 69,34%. Таким чином, скорочення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості при одночасній оптимізації співвідношення між даними видами заборгованості, свідчить про покращення платіжної дисципліни в АТ «ХАРТРОН».

3. Ділова активність Компанії в аналізованому періоді знизилася, що також пов’язане зі зміною переліку підприємств, які входять до консолідованої звітності АТ «ХАРТРОН. Так, чистий дохід від реалізації продукції, отриманий АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2019 року, скоротився порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 23,77% до 88,31 млн. грн.

4. Не дивлячись на скорочення чистого доходу від реалізації продукції, показники прибутку та рентабельності Компанії в аналізованому періоді покращились. Так, загальний консолідований прибуток АТ «ХАРТРОН» за перші шість місяців 2019 року виріс порівняно з прибутком за аналогічний період 2018 року на 87,47% і склав 5,6 млн. грн. Контрольована частина чистого прибутку Компанії за цей же період склала 5,04 млн. грн., що на 72,66% більше, ніж за перше півріччя 2018 року. Аналіз консолідованої фінансової звітності Компанії показав, що показники EBIT і EBITDA Компанії також продемонстрували суттєвий приріст, так само як і співвідношення між EBITDA та зобов'язаннями АТ «ХАРТРОН», яке за станом на кінець першого півріччя 2019 року склало 7,15%, що на 3,94 п.п. вище ніж на 30.06.2019 р.

Таким чином, проаналізувавши звітність АТ «ХАРТРОН» за перше півріччя 2019 року, а також особливу і регулярну інформацію емітента, Агентство відзначає: дуже високий рівень забезпечення власним капіталом зобов’язань Компанії, покращення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, а також зростання показників прибутку та рентабельності Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «ХАРТРОН» (укр.) — 21.10.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com